OpenBig, Thorsten Vocks

OpenBig, Thorsten Vocks
Porscheweg 4-6
49661 Cloppenburg
Germany
+49 4471 84090000
thorsten.vocks@big-consulting.net