Vietnam mailing list archives

vietnam@odoo-community.org

Avatar

Odoo Webinar

by Len Nguyen <lng@odoo.com> - 03/09/2020 05:31:34

Xin chào ,

Em tên là Len Nguyễn, chuyên viên tư vấn kinh doanh tại Odoo. Em muốn hỏi nếu Viet Community muốn tham gia webinar với chúng tôi trong tương lai không? Bạn có thể nói về việc triển khai, quá trình trở thành đối tác, giải thích về Odoo, v.v.


Hãy cho em biết nếu đây là điều mà bạn có thể quan tâm.


Hy vọng được nghe từ bạn sớm :)--
Kind regards, 

Len Nguyen

Partnerships Consultant (APAC) 
Odoo Limited 

Unit 1-10, 32/F, Yat Chau International Plaza, 118 Connaught Road West, Hong Kong
D: +852 3950 0680| T: +852 3950 0600 | Skype: lng@odoo.com