Contributors mailing list archives

contributors@odoo-community.org

Browse archives

Avatar

Re: How to auto pull only selected folder (addon) from multiple OCA repo into one repo.

by
PlanetaTIC - Penedestic Solucions, SLP, Francisco Fernández Nogueira
- 17/06/2019 10:07:56
Hi Kitti,

Another option is Anybox Odoo buildout recipe:

Regards!

Missatge de Kitti Upariphutthiphong <kittiu@ecosoft.co.th> del dia dl., 17 de juny 2019 a les 8:22:
Thanks you Pedro, I will take a good look at it.

At first I was thinking about using Apache Airflow to automate git things (also to explore other aspect).

On Sun, Jun 16, 2019, 6:07 PM Pedro M. Baeza (Tecnativa) <pedro.baeza@tecnativa.com> wrote:
Hi, Kitti,

With "manual" deployments, it's difficult to handle all the possible needs you have for an Odoo installation. Before created a deployment system, what I did is to git clone full repos, and add in the addons path only one extra folder, in which I made symbolic links of each addon I want to put in the database. With that, you only need to do git pull on each repository for updating it, but symbolic links will keep the same number of addons.

But then, pull requests come to be important also, because you can't wait for the PR to be merged for having it in the installation. And also to auto-update concerning addons, and to have staging environment...

So we created Doodba (DOcker ODoo BAse) as a general solution for deployment: https://github.com/Tecnativa/doodba. It includes all the tools that our know how have recommended over the time, with all these questions solved: we have an addons.yaml file where you declare the repository and the addons, and they are auto-populated. You can put in repos.yaml possible pull requests and they will be auto-merged in your deployment. Auto-update, protected staging environment, Mailhog for checking outgoing mails, etc is the set of features you have.

For not being promoting only my solution, I have to say that other deployment methods have been done by other felow companies that are OCA contributors, like the pip system, packaging modules as pip packages and being able to do `pip install`, or other Docker based solutions like Dockery, Akretion docker-odoo or Camptocamp docker-odoo-project. Sorry if I miss any other one, but this is what I have in my head right now. Any other project can be mentioned as reply.

Regards

_______________________________________________
Mailing-List: https://odoo-community.org/groups/contributors-15
Post to: mailto:contributors@odoo-community.org
Unsubscribe: https://odoo-community.org/groups?unsubscribe

_______________________________________________
Mailing-List: https://odoo-community.org/groups/contributors-15
Post to: mailto:contributors@odoo-community.org
Unsubscribe: https://odoo-community.org/groups?unsubscribe--

Francisco Fernández Nogueira
Núm. Col. 1007 (COEINF)
ffernandez@planetatic.com
+34 931 81 78 91
www.planetatic.com

Aquest missatge i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, i pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l’autorització expressa de PENEDESTIC SOLUCIONS SLP. Si vostè no és el destinatari final, si us plau, el pot eliminar i informar-nos per aquest mateix mitjà. D’acord amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular PENEDESTIC SOLUCIONS SLP amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així como enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Tanmateix, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili fiscal de PENEDESTIC SOLUCIONS SLP situat a C/ Mare Ràfols, 3 2o 1a - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona. Si vostè no desitja rebre la nostra informació, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@planetatic.com
 Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari. Protegir el medi ambient està en mà de tots.


Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de PENEDESTIC SOLUCIONS SLP. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular PENEDESTIC SOLUCIONS SLP con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de PENEDESTIC SOLUCIONS SLP sito en C/ Mare Ràfols, 3 2o 1a - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona. Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: info@planetatic.com
 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en mano de todos.

Reference